Dotarły do mnie niepokojące informacje, że we Włocławku, trzecim pod względem liczby ludności mieście województwa kujawsko-pomorskiego, w ciągu ostatnich czterech lat doszło do licznych roszad na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Co więcej, cały czas nie powołano Komendanta, który na stałe kierowałby jednostką.

Działalność ratowniczo-gaśnicza to bardzo szczególny rodzaj działalności, wymagający wzajemnego zaufania, poczucia stabilizacji i umiejętności pracy zespołowej. Ciągłe zmiany osoby, która zarządza tym zespołem są dla strażaków bardzo trudne i powodują dodatkowy stres, którego nie brakuje im na co dzień podczas udziału w akcjach. Każdy nowy komendant musi mieć czas na wdrożenie się, poznanie współpracowników oraz terenu, który swoim zasięgiem obejmuje Komenda PSP. Skuteczność w działaniu strażaków zależy od sprawnego i doświadczonego kierownictwa, a w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Komenda PSP we Włocławku, komendant nie ma szans na zbudowanie sobie autorytetu ani poprawnych relacji ze współpracownikami, ponieważ nie wiadomo jak długo będzie komendantem i czy za chwilę nie zastąpi go ktoś inny.

W związku z powyższym zwróciłam się do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ilu Komendantów kierowało Miejską Komendą PSP we Włocławku w ciągu ostatnich czterech lat?
  2. Z czego wynikają liczne roszady na tym stanowisku?
  3. Ile czasu w Pana ocenie potrzebuje nowy Komendant Miejski PSP, aby skutecznie wdrożyć się w tryb pracy kierowanej jednostki?
  4. Kiedy zostanie powołany Komendant Miejski PSP we Włocławku?
Skip to content