Od 29 listopada, zgodnie z art. 47 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz tym, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 procent. Ponadto Minister Zdrowia poleceniem z 4 września, znowelizowanym 1 listopada, przyznał dodatki w wysokości 100 procent pensji lekarzom zatrudnionym w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia „covidowego”, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dodatek przysługuje także lekarzom, którzy wykonują swój zawód w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa.

Dyrektorzy szpitali w terminie do 10 grudnia 2020 r. mieli przekazać do NFZ imienne listy pracowników, którym należy się podwojona płaca. Zwiększone wynagrodzenia miały być wyliczane od listopada. Niestety choć kończy się grudzień, wielu pracowników ochrony zdrowia dodatku nie otrzymało, ponieważ zarządy szpitali mają problem z interpretacją przepisów. Obawiają się, że NFZ zakwestionuje listę. Dyrektorzy nie mogą przyznać dodatku wszystkim lekarzom, salowym i pracownikom obsługi pracującym z pacjentami „covidowymi”, ale muszą wszystkim diagnostom. Część szpitali decyduje się więc na własne kryteria.

W związku z powyższym zwróciłam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do zarządów placówek ochrony zdrowia w Kutnie, Zgierzu, Głownie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Poddębicach, Łasku, Pajęcznie, Sieradzu, Wielunia i Wieruszowa:

  1. Jakie kryteria przyjął Zarząd szpitala przy przyznawaniu dodatków dla personelu?
  2. Ilu pracowników zatrudnia obecnie Państwa placówka? Proszę o podanie liczb według stanowisk.
  3. Pracownicy jakich stanowisk i w jakiej liczbie otrzymali dodatki? (z podziałem na: lekarze, pielęgniarze, diagności, salowi, transport sanitarny, sprzątacze itd.)
  4. Czy pracownikom zakwalifikowanym do wypłaty dodatków zostały one już wypłacone?
  5. Czy we wrześniu i październiku 2020 r. szpital otrzymywał środki na dodatki dla personelu? Jeśli tak, to ilu pracowników z podziałem na zajmowane stanowiska takie dodatki otrzymało?
Skip to content