W czerwcu radni powiatu sieradzkiego podczas sesji rady zdecydowali o rozwiązaniu Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Radni zapewniali przy tym, że oferta zajęć dostępnych dla młodzieży się nie zmieni. Zajęcia prowadzone w ramach Młodzieżowego Domu Kultury oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zostaną przejęte przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

W związku z wieloma kontrowersjami, najpierw w czerwcu uczestniczyłam w posiedzeniu w sesji Rady Powiatu Sieradzkiego poświęconej tej sprawie. Następnie w ramach interwencji zwróciłam się do dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu Grzegorza Gajdy z pytaniem o przyszłość młodzieży i pracowników zatrudnionych w placówce.

W odpowiedzi dostałam zapewnienie, że rozwiązane ZPWP miało charakter czysto formalny i administracyjny. Grzegorz Gajda poinformował mnie, że Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówki oświatowe realizują dokładnie te same zadania w ramach zespołu pod nazwą Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Co istotne – żadna osoba nie straciła zatrudnienia i wszyscy utrzymali swoje etaty. 

Bardzo się cieszę, że ani młodzież, ani pracownicy nie ucierpieli na rozwiązaniu Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Chciałabym, żeby wszystkie moje interwencje kończyły się w tak pozytywny sposób. 

Skip to content