Już od ćwierćwiecza samorząd Bytowa podejmuje próby przywrócenia połączeń kolejowych na lokalnych liniach z Lipusza do Bytowa. Ich przywrócenie mogłoby przynieść znaczące korzyści dla regionu. Sprawę poruszyła posłanka Paulina Matysiak, która wysłała pod koniec maja pisma do lokalnych władz i spółki PKP z pytaniami o plany względem linii. Co wynika z udzielonych odpowiedzi?

Połączenia kolejowe do Bytowa – kwestia nie tyle techniczna, co polityczna?

Regularne przewozy pasażerskie zostały zawieszone w 1993 roku z powodu złego stanu technicznego linii i braku rentowności. W 2007 roku samorząd Bytowa przejął linię kolejową w zarządzanie, kładąc nacisk na transport towarowy. W 2021 roku umowa dzierżawy została jednak wypowiedziana z powodu pogarszającego się stanu infrastruktury towarowej.

Na przestrzeni ostatnich 16 lat przewozy pasażerskie były organizowane okazjonalnie. Bytowski samorząd podkreśla, że brak połączenia kolejowego z Trójmiastem stanowi istotne obciążenie dla lokalnej społeczności i hamuje rozwój regionu.

Decyzje samorządów lokalnych i wojewódzkich

W odpowiedzi na interwencję posłanki Pauliny Matysiak zarówno samorząd Bytowa, jak i marszałek województwa pomorskiego podkreślają swoje wysiłki na rzecz przywrócenia połączeń. Wskazują na szereg działań, które podjęli w celu rewitalizacji linii kolejowych.

Na pytania posłanki odpowiedziała również spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. W odpowiedzi wskazała, że realną szansę na rozwój infrastruktury kolejowej stwarzał „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2029 r.”, który był skierowany do zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. PKP PLK podkreśliły, że kluczową rolę w naborze zadań do programu odgrywały samorządy, które mogły zgłaszać swoje propozycje inwestycji.

Modernizacja linii kolejowej nr 212 – potrzeba współpracy z samorządami

Spółka PKP PLK potwierdziła, że dostrzega potrzebę przywrócenia połączeń kolejowych do Bytowa. W perspektywie na lata 2014–2020 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego została opracowana dokumentacja przedprojektowa dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów”.

Na pytanie o współpracę z lokalnym samorządem PKP PLK zaznaczyły, że są otwarte na współpracę z samorządami w celu rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej, a także publicznego transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że proces przywrócenia połączeń kolejowych do Bytowa jest skomplikowany i wieloaspektowy, wymaga współpracy na wielu poziomach – samorządów lokalnych, wojewódzkich, a także PKP PLK. Wszystkie zaangażowane podmioty podkreślają swoje zobowiązanie do pracy w tym celu, ale wyraźne są też wyzwania – zarówno finansowe, jak i organizacyjne – które stoją na drodze do jego osiągnięcia.

Skip to content