Komisja Polityki Senioralnej 

Komisja przyjęła dwie informacje: na temat funkcjonowania rad seniorów oraz bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym.

W trakcie posiedzenia posłanka Paulina Matysiak pytała przedstawicieli MSWiA o przyczyny małej liczby rad seniorów (tylko w 15% gmin są powołane) oraz o akcje edukacyjne dla kierowców. Przedstawiła również pomysł dotyczący zachęcania seniorów do korzystania z transportu publicznego. Posłanka zapytała również czy resort myśli o wprowadzeniu badań okresowych dla starszych kierowców.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą 

Posiedzenie poświęcone było informacji Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą na temat konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”. Jan Dziedziczak przedstawił Komisji cele i zasady konkursu, termin składania ofert oraz tryb i kryteria oceny ofert. Ważna informacja dla wszystkich organizacji pozarządowych: termin składania ofert upływa 6 grudnia 2021 roku, o godz. 17.00.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła Informację na temat realizacji programu Telemetria Polska, którą przedstawił Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski. Temat posiedzenia był efektem zgłoszenia go do planu pracy komisji w lipcu tego roku przez posłankę Paulinę Matysiak. Punkt był szczególnie istotny ze względu na fakt, że na program Telemetria co roku przeznaczana jest duża część budżetu KRRiT.

Wtorkowe wieczorne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, którego przedmiotem były złożone uchwały dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, przebiegło w burzliwej atmosferze. Nie trafił tam projekt złożony przez Lewicę – marszałek Sejmu nie nadała mu numeru druku. Natomiast wniosek o posiedzenie podkomisji, która miałaby ustalić wspólny tekst uchwały, został przez posłów PiS odrzucony. Temat ten posłanka Matysiak poruszyła w swoim wystąpieniu w środę na sali plenarnej — podkreśliła w nim hipokryzję polityków PiS, którzy mają usta pełne frazesów, a jak przychodzi co do czego, to zapominają o tym, co mówili.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 

Na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie pilnego projektu ustawy o ochronie granicy państwowej. Projekt przewiduje między innymi możliwość wprowadzenia na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej, a właściwy komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł zezwolić na przebywanie dziennikarzy na obszarze objętym zakazem. Drugie czytanie odbyło się o północy, a posłowie dostali tylko 30 sekund na zadanie pytania (zwyczajowo jest 1 minuta). Posłanka Matysiak zagłosowała PRZECIW temu projektowi.

2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu!

W trakcie posiedzenie przyjmowana była uchwała o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Romantyzmu. W stanowisku, które posłanka Paulina Matysiak przedstawiła w imieniu Klubu Lewicy, mówiła:

Pasja, uczuciowość, bunt wobec oświeceniowego porządku, mistycyzm i mesjanizm splatają się w nierozerwalną nić, która staje się językiem wyrazu nie tylko osobistych emocji i przeżyć jednostki, romantycznego bohatera, artysty, ale jednocześnie staje się także językiem wyrazu aspiracji i dążeń do wolności narodowej, samostanowienia wspólnoty politycznej, tęsknoty za utraconą Ojczyzną i gotowością do poświęcenia siebie w imię większego celu.

Rok Polskiego Romantyzmu byłby jednak pustym gestem, zaledwie strzałem na wiwat, gdyby ograniczył się tylko do składania peanów ku przeszłości, a nie stał się przyczynkiem do dyskusji nad romantyczną spuścizną, która wybrzmiewa we współczesnej kulturze i naszej dzisiejszej myśli politycznej.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Podczas tego posiedzenia odbyło się również w indywidualne szkolenie dotyczącym cyberbezpieczeństwa dla chętnych parlamentarzystów. Szkolenie prowadzili pracownicy NASK, państwowego instytutu badawczego. Posłanka Matysiak wzięła udział w szkoleniu.

Skip to content