Na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie, rozpatrywane były informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Przedstawiał je zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji insp. Robert Koźlak. Co wynika z danych?

Statystyki

Osoby powyżej 60. roku życia stanowią rocznie około 21% wszystkich ofiar wypadków drogowych, w tym około 30% to ofiary śmiertelne, a około 20% – ranni. Najwięcej wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych, w tej grupie wiekowej odnotowano w 2019 r. W kolejnych latach liczba zdarzeń i ich skutków sukcesywnie malała, natomiast w I półroczu 2022 r. ponownie odnotowano wzrost w porównaniu do I półrocza 2021 r.

W 2021 r. wśród ofiar wypadków drogowych kierujący pojazdami powyżej 60. roku życia stanowili około 50% ofiar śmiertelnych oraz około 47% osób rannych. Kierujący w wieku powyżej 60. roku życia powodują rocznie około 17% wypadków drogowych powstałych z winy prowadzących pojazdy.

Przyczyny wypadków z udziałem seniorów

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez pieszych – seniorów to:

  • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – około 50%,
  • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – około 16%,
  • wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – około 8%.

Posłanka Matysiak dopytuje o brakujące informacje

Z informacji wynika jasno, że najwięcej ofiar śmiertelnych jest w okresie jesienno-zimowym. Posłanka Paulina Matysiak pytała sprawozdawcę o działania podejmowane przez jednostki, które informują seniorów o tym jak mogą zwiększyć własne bezpieczeństwo na drogach tj. prewencyjne spotkania.

Parlamentarzystka pytała też o statystyki wypadów z udziałem seniorów z podziałem na województwa, bo nie zostały one przedstawione. Być może są regiony, które są szczególnie narażone na wypadki np. przez gorszą infrastrukturę, która może prowadzić do częstszych wypadków.

Skip to content