Posiedzenie miało miejsce w dniach 6, 7 i 13 kwietnia 2022 roku. Zapraszam do zapoznania się z moją aktywnością podczas obrad na sali plenarnej i prac komisji.

5 kwietnia, dzień przed rozpoczęciem posiedzenia, wzięłam udział w obradach Komisji Polityki Senioralnej. Tematem spotkania było rozpatrzenie informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób starszych na rynku pracy oraz GUS o aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów. W dyskusji podniosłam temat braku ustawowego okresu ochronnego przed osiągnięciem wieku emerytalnego dla osób, które pracują na śmieciówkach, oraz ich dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy. Niestety nie uzyskałam od strony rządowej informacji o działaniach, które miałyby temu przeciwdziałać.

Harmonogram obrad Sejmu początkowo przewidywał dwa dni trwania posiedzenia, ale został wydłużony o kolejny 13 kwietnia. 7 kwietnia ostatnie prace zakończyły się dopiero o drugiej w nocy. Łącznie zrealizowaliśmy 27 punktów agendy.

Czego dotyczyło 52. posiedzenie Sejmu?

Między innymi: rządowego projektu ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę; sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy, który wprowadza nowe medale „zasłużonych” dla nauki; informacji o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Równolegle z uczestnictwem w 52. obradach Sejmu wzięłam udział w posiedzeniu dwóch komisji: Łączności z Polakami za Granicą i połączonych obrad Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Tematem pierwszej było rozpatrzenie odpowiedzi rządu na prośbę komisji o zwiększenie środków na repatriację, co umożliwi powrót do ojczyzny większej liczbie osób. Strona rządowa dała zielone światło, komisja będzie dalej nad tym pracować. 

Z kolei na drugim posiedzeniu zajmowaliśmy się uchwałą Senatu, który apeluje o odrzucenie przez Sejm projektu ustawy o znacznym ograniczeniu samorządom dokonywania zmian nazw ulic, placów, pomników i innych obiektów publicznych. W swojej wypowiedzi podkreśliłam, że jest to także odebranie zwykłym mieszkańcom możliwości decydowania o tym, przy jak nazwanej ulicy chcą mieszkać lub nie — ta ustawa nie daje im żadnego wyboru i uważam, że powinna zostać wyrzucona do kosza

W trakcie obrad zabrałam również głos na mównicy sejmowej. Zapytałam stronę rządową o edukację młodych uchodźców, którzy kształcą się w zawodzie, a dokładniej w sprawie tego, czy Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje pomóc im w rozpoczęciu lub kontynuacji praktyk u pracodawców w Polsce. W tym temacie wystosowałam także interpelację, czekam na odpowiedzi.

Skip to content