Sezon wakacyjny to czas, w którym wiele osób wybiera transport publiczny i podróżuje koleją na wypoczynek urlopowy. 26 czerwca 2021 roku, zgodnie z przepisami prawa, zniesione zostały limity zajętości miejsc w transporcie publicznym. W składach wagonowych PKP Intercity można podróżować również bez rezerwacji miejsca do siedzenia.

Zdarza się, że na popularnych liniach podróżuje wiele osób jednocześnie, co wiąże się z pogorszeniem komfortu podróży. W związku z wieloma pytaniami przygotowałam obszerną interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, w której pytam:

  1. Z czego wynika wprowadzenie od 26 czerwca limitu sprzedaży w pociągach zestawionych z ED160 i ED161 oraz SZT do 100% miejsc siedzących? Wbrew uzasadnieniu spółki, pociągi te posiadają klimatyzację, przestronne przedsionki i kilka czy kilkanaście osób stojących nie powoduje pogorszenia komfortu podróży. Inaczej jest w pociągach TLK, gdzie brak klimatyzacji, 8 osób siedzących w ciasnych przedziałach, a nawet pojedyncze osoby stojące na korytarzu, utrudniają przemieszczanie się innych podróżnych. Zwykle na głównych trasach nie ma możliwości zwiększenia ich zestawienia ze względu na to, że już kursują z długością maksymalną na jaką pozwalają względy techniczne. Mimo to w tych pociągach postanowiono nie wprowadzać żadnych limitów.
  2. Czy spółka uwzględniła, że zwykle największa zajętość występuje tylko na krótkich odcinkach wokół aglomeracji, ze względu na codzienne dojazdy do pracy? Na przykład w pociągu, który od Warszawy do Skierniewic będzie zajęty w 100% (ludzie podróżujący regularnie do pracy mogą wcześniej zaplanować podróż i wykupować miejscówki z wyprzedzeniem 30-dniowym), a na odcinku od Skierniewic do Wrocławia będzie miał dużo wolnych miejsc. Mimo to pasażerowie na dłuższej trasie nie będą mogli kupić biletu ze względu na zajętość na krótkim odcinku. Czy wprowadzenie takiego limitu nie spowoduje nieefektywnego wykorzystania składu pociągu?
  3. Jak Spółka planuje rozwiązać problem kierunków obsługiwanych w większości lub tylko taborem EZT lub SZT, gdzie już obecnie występują problemy z brakiem możliwości podróży ze względu na wyprzedane miejsca na kilka – kilkanaście dni wcześniej? Czy Spółka planuje zwiększenie częstotliwości połączeń na odcinkach Warszawa – Olsztyn, Warszawa – Białystok, Warszawa – Radom/Kielce czy Kraków – Zagórz aby nie powodować wykluczenia transportowego poprzez brak możliwości zakupu biletu w okresie wzmożonych weekendowych przewozów?
  4. Co z pasażerami rozpoczynającymi podróż ze stacji, na których brak jest kasy biletowej i podróżnymi, którzy nie mają możliwości wcześniejszego sprawdzenia czy pociąg ma jeszcze wolne miejsca siedzące? Czy nadal podróżny będzie mógł być przez drużynę konduktorską nie wpuszczony do pociągu i zmuszony do pozostania na stacji? Czy Spółka planuje w takich miejscach uruchomić kasy biletowe w godzinach kursowania pociągów PKP IC?
  5. Czy Ministerstwo zamierza interweniować i zasugerować bardziej przyjazne dla pasażerów rozwiązanie: na przykład ograniczenie sprzedaży biletów do 100%, ale jednocześnie dopuszczenie przejazdów bez miejscówki na biletach okresowych, bądź ze stacji gdzie nie ma czynnych kas biletowych?
  6. Jaką utratę dochodów Spółka przewiduje w miesiącach czerwiec, lipiec sierpień br. ze względu na ograniczenie sprzedaży biletów na składach EZT i czy pokryty on będzie ze środków publicznych?
  7. Jak brzmią zapisy obowiązującej umowy w zakresie zapewnienia dostępności do usług publicznych i czy różnią się one od poprzedniego zapisu (z poprzedniej umowy), które nie pozwalały na limitowanie dostępu do usługi publicznej?
  8. Jaka jest liczba miejsc stojących w zespołach trakcyjnych każdego typu? Proszę o podanie zgodnie z dokumentacją pojazdu.
  9. Ile miejsc jest trwale wyłączonych ze sprzedaży w tak zwanych strefach bezpieczeństwa? Używam pojęcia tak zwane, gdyż nie są one wymagane Rozporządzeniem, a zostały wprowadzone przez przewoźnika. Kto pokrywa utracone przychody z powodu wyłączenia tych miejsc z systemu sprzedaży?
  10. Jakie są wpływy do budżetu spółki ze sprzedawanych, a “kosztujących symboliczną złotówkę”, miejscówek, które trzeba pobierać do biletów odcinkowych oraz weekendowych? Proszę o przedstawienie danych za ten rok, z podziałem na miesiące.
Skip to content