W związku z moją ostatnią interwencją do Burmistrza Żychlina (pow. kutnowski) w sprawie utworzenia klubu seniora, otrzymałam ostatnio pismo z odpowiedzią.

W przesłanej przez Burmistrza Żychlina odpowiedzi można przeczytać, że samorząd często i chętnie współpracuje z Towarzystwem Miłośników Historii Żychlina. W ubiegłym roku podczas sesji rady gminy była dyskusja ne temat klubu seniora i podczas posiedzenia Burmistrz przedstawiał szeroką ofertę dla seniorów w Żychlinie. Zostałam zapewniona, że wszelkie możliwe wsparcie dla seniorów zapewniają MGOPS, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Żychlińskiego Domu Kultury, Biblioteki im. M. Kownackiej, Gminnego Centrum Promocji i Inforacji, Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i Związku Emerytów i Rencistów o/Żychlin.

W domu kultury działa klub seniora, gdzie prowadzone są zajęcia z rękodzielnictwa i chór, a także odbywają się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Klub seniora działa również przy Bibliotece, a Związek Emerytów i Rencistów spotyka się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie również jest klub seniora z dostępem do sali kawiarnianej, zapleczem kuchennym i socjalnym, które zostały wyremontowane, a gmina dofinansowuje działalność.

Jak informuje Burmistrz, aktywności te są dostępne dla szerokiego grona mieszkańców, gdyż znajdują się w różnych częściach miasta, więc zainteresowany senior może korzystać z oferty najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Skip to content