W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 strażacy w całym kraju dowożą seniorów do punktów szczepień, którzy z różnych względów nie mogą tam dotrzeć samodzielnie. Akcja prowadzona jest we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Poprosiłam Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Szczepienia w grupie seniorów już się zakończyły. Czy w związku z tym nadal funkcjonuje możliwość dowozu na szczepienia osób, które pozostają bez możliwości skorzystania z transportu publicznego w swojej miejscowości lub z różnych względów nie mogą sami tam dotrzeć?
  2. Ile osób skorzystało z możliwości dowiezienia przez straż pożarną na szczepienie przeciw COVID-19?
  3. Ile jednostek OSP było lub jest obecnie zaangażowanych w Narodowy Program Szczepień? Jaki jest to odsetek wszystkich jednostek OSP działających na terenie kraju?
  4. Jakie rozwiązania przygotowano w ramach Narodowego Programu Szczepień dla osób z małych miejscowości bez dostępu do własnego samochodu? Do kogo mogą zgłosić potrzebę dowiezienia na szczepienie?
Skip to content