Pan Tadeusz Kafarski, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, w imieniu członków Towarzystwa zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję, w sprawie utworzenia w Żychlinie Klubu Seniora. Z informacji jakich udzielił mi Pan Tadeusz Kafarski wynika, że Towarzystwo od 2000 roku podejmuje starania o utworzenie klubu. Po rozmowach z Panem Burmistrzem, które odbyły się w 2020 r. żychlińscy seniorzy mieli nadzieję, że władze gminy wyrażą zgodę, aby utworzyć Klub Seniora w na parterze budynku po Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie. W budynku znajduje się odpowiednie zaplecze sanitarne i kuchenne, co umożliwiłoby organizowanie różnych zajęć i spotkań dla starszych żychlinian. Niestety seniorzy do tej pory nie otrzymali informacji czy władze gminy Żychlin planują utworzyć klub.

W związku z powyższym zwróciłam się do Burmistrza Żychlina z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy władze gminy Żychlin planują utworzenie Klubu Seniora? Jeśli tak, to kiedy miałby on zacząć funkcjonować?
  2. Czy władze gminy planują przeznaczyć pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 na Klub Seniora? Jeśli nie, to czy jest inna lokalizacja dla Klubu Seniora? Proszę o jej wskazanie.
Skip to content