Kolej Nadzalewowa stanowiąca ciąg linii kolejowej nr 254 to niezwykła perełka w świecie kolejnictwa. Od 2007 r. społecznicy walczą o przywrócenie ruchu kolejowego na tej linii. Wciąż jednak bezskutecznie. Samorządy nie zdecydowały się o zgłoszeniu tej linii do programu Kolej+ z powodu braku środków na wkład własny. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie samorządowców z gmin Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Braniewo. Najnowszym pomysłem na reaktywację ruchu na tej linii może być przejęcie linii kolejowej przez samorząd i zagospodarowanie jej na drogę pieszo-rowerową.

Poprosiłam Ministra Infrastruktury o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie są plany PKP PLK oraz Ministerstwa Infrastruktury wobec linii kolejowej nr 254? Czy można się spodziewać jej modernizacji oraz przywrócenia ruchu kolejowego np. ze środków unijnych w perspektywie budżetowej (2021-2027)?
  2. Czy w związku ze sprzedażą dworca Elbląg Zdrój ponowne uruchomienie pociągów nie jest zagrożone?
  3. Czy trwają rozmowy pomiędzy Ministerstwem, a stroną zainteresowaną: gminami Elbląg, Tolkomicko, Frombork, Braniewo? Czy możliwe jest przekazanie samorządom linii nieodpłatnie i zmiana jej przeznaczenia?
Skip to content