Posłanka Paulina Matysiak wskazuje na coraz poważniejszy problem, który dotyczy nie tylko lasów, ale również drzew w polskich miastach i na wsiach. Jej interpelacja zwraca uwagę na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się jemioły pospolitej i wywołuje pytania o długoterminowe konsekwencje tego zjawiska.

Jemioła a komfort życia w mieście

Według posłanki Matysiak, drzewa w miastach pełnią rolę nie do przecenienia. Dają cień, chłodzą powietrze i przyczyniają się do dobrego samopoczucia mieszkańców. Dlatego też wszelkie zagrożenia dla ich dobrostanu, jakim jest na przykład jemioła, stanowią poważny problem. Pasożytująca na drzewach roślina może prowadzić do ich obumierania w ciągu dwudziestu lat, co w skali kilku dekad może wpłynąć na jakość życia w miastach.

Zieleń miejska na celowniku

Posłanka Matysiak alarmuje, że coraz częściej jemioła pojawia się nie tylko w lasach, ale także w miastach i na wsiach. Uwypukla to fakt, że problem jest coraz bardziej powszechny i dotyka różnorodnych ekosystemów. W kontekście miejskim, gdzie zieleń jest niezbędna dla złagodzenia skutków zmian klimatycznych i poprawy jakości życia, to zagrożenie jest szczególnie niepokojące.

Czy są jakiekolwiek działania w tej sprawie?

Jednym z pytań posłanki było, czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska czy Lasy Państwowe prowadzą obserwacje tego zjawiska. Odpowiedź jest zaskakująco lakoniczna – brakuje skutecznych metod zwalczania jemioły. Obecnie jedyną formą działania jest usuwanie porażonych drzew, co w kontekście miejskim byłoby zarówno kosztowne, jak i destrukcyjne dla krajobrazu. Dodatkowo, jak wynika z pisma przesłanego przez resort środowiska w Polsce, głównie w drzewostanach sosnowych i jodłowych, znacznie wzrosła powierzchnia drzewostanów uszkodzonych przez jemiołę. W 2022 roku liczba ta wyniosła około 130 tysięcy hektarów.

Czy możemy liczyć na wsparcie samorządów?

Inne pytanie posłanki dotyczy możliwości opracowania przez Ministerstwo programu wsparcia dla samorządów w walce z jemiołą. Na chwilę obecną brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, co może budzić niepokój i rodzić pytania o przyszłość zarządzania zielonymi przestrzeniami w Polsce. Pewną nadzieję dają informacje, które przytacza resort środowiska: badania naukowe wskazują na potencjalnych naturalnych wrogów jemioły, takich jak różnego rodzaju grzyby. Wstępne wyniki są obiecujące, ale na chwilę obecną nie ma możliwości ich zarejestrowania jako środków zwalczających jemiołę.

Skip to content