Wakacyjna oferta POLREGIO, która obejmuje tygodniowe bilety, nie jest honorowana na terenie województw pomorskiego i dolnośląskiego. Posłanka Paulina Matysiak zwróciła się z pytaniami do władz regionów o wyjaśnienie tej sytuacji. Co odpowiedziały?

Rozliczenie przychodów — główny punkt sporu

W odpowiedzi na interwencję, przedstawiciele obu województw podkreślili, że decyzja ta wynika z chęci sprawiedliwego podziału przychodów. Dolnośląskie, będące popularnym celem turystycznym, proponowało rozliczenie przychodów z poszczególnych biletów na podstawie ich rzeczywistego wykorzystania w pociągach. Większość miejsc atrakcyjnych turystycznie na ich terenie obsługiwane jest przez pociągi Koleje Dolnośląskie (KD), które według obecnej metodologii otrzymywałyby z każdego biletu niewielki przychód, przy potencjalnie nieproporcjonalnie zwiększonej pracy.

Argumenty województwa pomorskiego

Podobne argumenty przedstawiają przedstawiciele województwa pomorskiego. Twierdzą, że skoro w okresie wakacyjnym liczba turystów w regionie gwałtownie wzrasta, to przychód z biletów powinien pozostawać w miejscu realizacji usługi. Dodatkowo zwracają uwagę na to, że oferty POLREGIO są przedstawiane zbyt późno, co uniemożliwia odpowiednie negocjacje.

Otwartość na rozmowy i możliwe zmiany

Oba województwa są jednak otwarte na rozmowy na ten temat i wyrażają gotowość do honorowania oferty, o ile będą obowiązywały warunki sprawiedliwego podziału przychodów. W przypadku Dolnego Śląska, możliwe jest również włączenie do oferty przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich.

W odpowiedziach zwrócono również uwagę, że zarówno na Dolnym Śląsku, jak i Pomorzu, dostępne są inne oferty taryfowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które pozwalają na skorzystanie z atutów kolei do zwiedzania atrakcji tych regionów.

Skip to content