Zwróciłam się z ponowną interwencją do Burmistrza Miasta i Gminy Pajęczno w sprawie planowanego powiększenia wysypiska śmieci w Dylowie A i związanych z nim protestów mieszkańców gminy, ponieważ na interwencję z dnia 21.08.2020 r. nie otrzymałam pisemnej odpowiedzi. Z uzyskanych przeze mnie w ostatnim czasie informacji wynika, że Eko Region sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie decyzji na powiększenie powierzchni wysypiska z 2,5 do 300 hektarów, a pryzma kompostowa zostanie podniesiona o kilka metrów w górę.

Mieszkańcy Dylowa Szlacheckiego i miejscowości położonych w najbliższym sąsiedztwie wysypiska stanowczo sprzeciwiają się temu przedsięwzięciu. Już teraz maja dość składowiska znajdującego się zaledwie kilka kilometrów od Pajęczna. Skarżą się na uciążliwy odór unoszący się w okolicy i duże natężenie ruchu ciężarówek przewożących odpady, które nie tylko roznoszą przykry zapach, ale są przyczyną pogarszania się stanu dróg. Wszystko to już teraz znacząco wpływa na obniżenie się komfortu życia mieszkańców gminy, a przy powiększeniu się składowiska stanie się dużo bardziej uciążliwe. Dlatego też pragnę wyrazić swój sprzeciw dla inwestycji polegającej na powiększeniu i podwyższeniu składowiska w Dylowie A. Za skandaliczny uważam fakt, że w powyższej kwestii nie odbyły się konsultacje społeczne, które są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki prowadzonych przez administrację działań. W tym przypadku skutki powiększenia wysypiska bezpośrednio odczują mieszkańcy, dlatego też warto wziąć pod uwagę ich zdanie w tej sprawie i uznać ich głos przy jej rozstrzygnięciu.

Ponadto mieszkańcy są zaniepokojeni tym, iż w sprawie uczestniczy Pani Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, która jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Eko-Region, co rodzi ich zdaniem konflikt interesów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w sprawie planowanego powiększenia składowiska odpadów w Dylowie A przeprowadzone zostały konsultacje społeczne? Jeśli nie, to kiedy będą przeprowadzone?
  2. Na jakim etapie administracyjnym jest obecnie sprawa powiększenia składowiska odpadów w Dylowie A?
  3. Czy Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno rozważa przychylenie się do woli mieszkańców i wydanie negatywnej decyzji dla tej inwestycji?
Skip to content