Posiedzenie miało miejsce w dniach 8, 9, 11 i 12 marca 2022 roku.

Jednym z ważniejszych punktów była praca nad ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, ale to nie wszystko, czym zajmowali się posłowie i posłanki.

W trakcie posiedzenia Sejmu przyjęto rządowy projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po debatach, poprawkach i głosowaniu przyjęto pakiet wspierający ukraińskich uchodźców — zapewniono m.in. legalność pobytu, możliwość nadania numeru PESEL i podjęcia pracy, dostęp do opieki zdrowotnej czy pomoc dla osób przyjmujących ich do swoich domów.

Pytanie w sprawach bieżących w imieniu klubu Lewicy zadawałam ja. Pytałam o ukraińskich uchodźców i ich przemieszczenie się pociągami. Zaczęłam od podziękowania za wprowadzenie w życie mojej prośby o wprowadzenie darmowych przejazdów dla obywateli Ukrainy w pociągach PKP Intercity z Warszawy do Berlina. Pytanie dotyczyło rozszerzenia tej możliwości także w innych kierunkach międzynarodowych — do Czech i Austrii — które wybierają uciekający przed wojną. Wspomniałam także o potrzebie kierowania pociągów z przygranicznego Przemyśla na zachód, a nie głównie na północ do Warszawy, gdzie ruch jest już zbyt duży.

Wzięłam udział w obradach Komisji Infrastruktury, podczas których pytałam o organizację pracy dworców w Polsce. Uważam, że nie powinny one pełnić funkcji miejsc noclegowych, lecz miejsc, gdzie uchodźcy po prostu oczekują na pociąg — kilka czy nawet kilkanaście godzin. W innych przypadkach powinni mieć zapewnione miejsce do spędzenia w spokoju nocy, ale nie ze strony ludzi dobrej woli, a rządu. Poruszyłam również kwestię rekompensat dla przewoźników autobusowych w związku z udzielaną przez nich pomocą.

Posłowie i posłanki pochylili się także nad propozycja zmiany w Kodeksie karnym, która ma wprowadzić konfiskatę auta wobec osób, które są złapane i mają więcej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, są recydywistami lub sprawcami wypadków drogowych. Zgadzam się, że należy ich surowo karać, ale zapytałam w Sejmie, jak rząd chce rozwiązać sytuację, kiedy skonfiskowane auto miałoby współwłaściciela lub byłoby jedynym środkiem transportu dla całej rodziny.

Sejm przyjął zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych, które usunęły główną barierę w jej pozyskiwaniu, a mianowicie obowiązek zwolnienia się z pracy przed rozpoczęciem całego procesu. Podczas wystąpienia wyraziłam poparcie dla projektu, ale zwróciłam uwagę, że potrzebne są jeszcze dalsze prace, aby emerytury pomostowe przysługiwały także kolejnym osobom rozpoczynającym pracę, ponieważ obecne przepisy są ograniczone czasowo.

W porozumieniu z aktywistami miejskimi z Wrocławia zgłosiłam potrzebę zwołania posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, które było poświęcone ochronie architektury postmodernistycznej z lat 90. XX wieku. Mowa m.in. o słynnym wrocławskim Solpolu, który jest wyjątkowym symbolem swoich czasów. Niestety, rozbiórka budynku już się rozpoczęła. 

Pierwotnie posiedzenie Sejmu miało trwać tylko dwa dni, ale zostało przedłużone o dwa kolejne. Odbyło się także Zgromadzenie Narodowe. 

Skip to content