Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 budzi ogromne obawy wśród osób, które na co dzień sprawują opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (dziećmi, rodzicami lub rodzeństwem). Dla tych osób zachorowanie na COVID-19 jest równoznaczne z pozostawieniem bez opieki tych, za których są odpowiedzialne. Ponadto w wielu przypadkach opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga szczególnych umiejętności, dlatego też opiekunowie chorzy na COVID-19 nie będa w stanie powierzyć opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny komuś kto nie ma doświadczenia w zajmowaniu się takimi osobami.

Ponadto wiele osób będących opiekunami seniorów i osób niepełnosprawnych, w przypadku zakażenia koronawirusem, nie ma nikogo, kto mógłby zająć się ich podopiecznym, dlatego też ważne jest, aby otrzymały ze strony Państwa odpowiednie wsparcie.

W interpelacji skierowanej do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapytałam:

  1. Jakie wsparcie otrzymują od Państwa osoby opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w przypadku zachorowania na COVID-19?
  2. Kto jest zobowiązany zaopiekować się osobą niepełnosprawną lub starszą, gdy jej jedyny opiekun zachoruje na COVID-19?
  3. Jak wyglądają procedury stosowane w przypadku zachorowania na COVID-19 opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej?
  4. Gdzie po wsparcie może się zgłosić osoba opiekująca się seniorem lub osobą niepełnosprawną, w przypadku, gdy zachoruje na COVID-19 i nie może okresowo opiekować się swoim podopiecznym?
Skip to content