Mieszkańcy miejscowości Działoszyn zgłosili się do mnie z problemem braku dostępu do świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c. w Działoszynie, działającym pod adresem ul. Piłsudskiego 21 B, 98-355 Działoszyn. Z ich relacji wynika, że problem ten trwa już blisko rok. Lekarze nie przyjmują pacjentów i nie udzielają porad, a pacjenci odsyłani są do domu. Nie działa także punkt pobrań krwi.

Pandemia zmusiła przychodnie i inne ośrodki zdrowia do wprowadzenia zmian w obsłudze pacjentów. Przyjęcia są realizowane głównie w formie teleporady, podczas której lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Gdy pacjentowi nie można pomóc zdalnie i wymaga przebadania przez lekarza jest umawiany na wizytę. Taki schemat jest praktykowany w większości przychodni województwa łódzkiego. Niestety pacjenci, korzystający z usług działoszyńskiej przychodni są pozbawieni takiej możliwości. Przychodnia ta jest jedyną w Działoszynie i okolicy, dlatego też tak ważne jest, aby nie pozbawiać mieszkańców, wśród których są osoby starsze i dzieci, dostępu do sprawnej pomocy medycznej.

W związku z powyższym napisałam pismo do przychodni z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie usługi w zakresie opieki zdrowotnej świadczy obecnie (przy ograniczeniach związanych z pandemią) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c. w Działoszynie?
  2. Czy w NZOZ „ZDROWIE” s.c. istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznej w tradycyjnej formie? Jeśli tak, ile wizyt lekarskich na miejscu (w przychodni) odbyło się od 01.09.2020 do dnia otrzymania niniejszej interwencji?
  3. Czy w NZOZ „ZDROWIE” s.c. działa punkt pobrań krwi i na jakich zasadach?

Interwencję w tej sprawie skierowałam też do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z następującymi pytaniami:

  1. Czy do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia docierały sygnały dotyczące trudności w dostępie do świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c. w Działoszynie ?
  2. Czy Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamierza podjąć działania kontrolne w stosunku do NZOZ „Zdrowie” w Działoszynie w związku z brakiem świadczenia usług medycznych?
Skip to content