Miasto Olsztyn od lat zmaga się z problemem zatłoczonych ulic, których nie udało się w pełni odciążyć po wybudowaniu południowej obwodnicy. Ruch tranzytowy w kierunku północnym wciąż odbywa się przez wąskie uliczki śródmieścia.

Wariant wschodni czy zachodni?

Podczas planowania przebiegu północnej obwodnicy analizowano dwa warianty — wschodni i zachodni. Pierwszy prowadziłby trasę w pobliżu strefy przemysłowej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta. Ponadto odciążyłby ruch w północnych dzielnicach Olsztyna. Niestety wiązałby się z ingerencją w cenne przyrodniczo tereny.

Mieszkańcy domagają się realizacji wariantu wschodniego

Z kolei wariant zachodni zakłada poprowadzenie trasy z dala od osiedli, przez tereny leśne. Spotkał się on jednak ze sprzeciwem samorządowców i mieszkańców, którzy opowiadają się za wariantem wschodnim. Zachodni korytarz, mimo swojego wpływu na cenne przyrodniczo obszary, został wybrany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Lokalni aktywiści liczą, że zmiana rządu w ostatnich miesiącach jest okazją do ponownego przyjrzenia się tej inwestycji.

Paulina Matysiak zabiera głos w sprawie obwodnicy

Na prośbę Bartosza Gruceli z Zarządu Krajowej partii Razem oraz działaczy partii z Olsztyna posłanka Paulina Matysiak zwróciła się w tej sprawie z interpelacją do ministerstwa. Podniosła w niej ważkie kwestie dotyczące procesu decyzyjnego i przyszłości komunikacji w regionie. Pytania skierowane do Ministerstwa Infrastruktury dotyczące świadomości złożoności budowy obwodnicy, szczegółów wyboru wariantu, a także możliwości ponownego rozważenia korytarza wschodniego i przyszłości połączeń kolejowych, rzucają światło na istotę problemu.

Komunikacyjna izolacja północy: potrzeba rozwiązań

Z likwidacją linii kolejowych do Lidzbarka Warmińskiego i Bartoszyc, regiony te stały się komunikacyjnie wyizolowane, co podkreśla potrzebę skutecznych i przemyślanych rozwiązań infrastrukturalnych. Odpowiedzi na pytania postawione w interpelacji posłanki Matysiak mogą okazać się kluczowe dla przyszłości transportu w regionie.

Skip to content