Z mediów dotarły do mnie niepokojące informacje, dotyczące strat jakich doznali właściciele pasiek, w związku z opryskiwaniem przez rolników kwitnących pól rzepaku. W wielu przypadkach w ciągu jednej nocy pszczelarze tracili wszystkie pszczoły, które padły w wyniku zatrucia. Pestycydy można stosować późnym wieczorem, po zakończeniu lotów pszczół, jednak stwierdzenie to jest dosyć nieprecyzyjne. W zależności od pory sezonu wegetacyjnego loty kończą się niejednokrotnie bardzo późno – pszczoły bywają aktywne praktycznie do zmroku. Ponadto nie wszyscy rolnicy stosują się do tej zasady.

Poprosiłam Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie obecnie obowiązują procedury dotyczące ochrony pasiek przed szkodami związanymi z działaniem osób trzecich np. nieprawidłowo wykonanym opryskiwaniem?
  2. Jakie działania podjęło dotychczas Ministerstwo, aby zachęcić rolników do prowadzenia pasiek?
  3. Czy pszczelarzowi, który utracił pasiekę w wyniku działania osób trzecich przysługuje odszkodowanie? jak określa się wysokość odszkodowania?
  4. Czy pszczelarzowi, który utracił pasiekę w wyniku innych czynników przysługuje odszkodowanie? Jeśli tak w przypadku jakich czynników i jakie są to odszkodowania?
  5. Jakie kary są przewidziane dla rolników, którzy dokonują oprysków pestycydami w niedozwolonych terminach i w zbyt bliskim sąsiedztwie pasiek?
Skip to content