“Dziennik Gazeta Prawna” opisuje zjawisko tzw. turystyki śmieciowej. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1579) pozwala na odstąpienie od regionalizacji składowania i przetwarzania odpadów. Oznacza to, że gminy kierując się oszczędnościami decydują się wywozić odpady do biedniejszych gmin np. odpady z miasta stołecznego Warszawy składowane są na Dolnym Śląsku. Tym samym mieszkańcy mniejszych miejscowości narażeni są pogorszenie się komfortu życia. Wożenie odpadów po kilkaset kilometrów jest również mało zasadne z powodu podporządkowania życia zmianom klimatycznym.

Poprosiłam o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie ponownie znowelizowana? Czy zostanie tam wprowadzona maksymalna odległość do której można wywozić odpady z danej gminy?
  2. Były minister Henryk Kowalczyk tłumaczył, że wprowadzone regulacje wpłyną na wzrost konkurencyjności i przełamanie lokalnych monopolów. Od tego czasu opłaty za odpady znacząco podrożały we wszystkich gminach w Polsce. Czy Ministerstwo kontroluje jak wprowadzenie przepisów wpłynęło na konkurencyjność? Czy Ministerstwo jest w posiadaniu wiedzy w jakich lokalizacjach gminy przewożą, składują i przetwarzają odpady? Jeśli tak proszę o wymienienie tych samorządów, które robią to w odległości powyżej 200 km od siebie.
  3. Jakie są propozycje rządu ws. dofinansowywania budowy własnych instalacji do spalania odpadów? 
Skip to content