Planowany przez wójta gminy Kamieniec (woj. wielkopolskie) demontaż dwóch kilometrów linii kolejowej nr 376 w celu budowy ścieżki rowerowej wzbudził kontrowersje. Głos w tej sprawie zabrała posłanka Paulina Matysiak, sprzeciwiając się pomysłowi. Jakie argumenty przemawiają za ochroną infrastruktury kolejowej i dlaczego temat stał się tak gorący?

Sprzeciw środowisk kolejowych i nie tylko

Nie tylko miłośnicy kolejnictwa byli zdumieni informacją o planowanej likwidacji fragmentu linii kolejowej. Organizacje zajmujące się utrzymaniem tej trasy, jak Grodziska Kolej Drezynowa, również wyraziły swoje obawy. Do ich sprzeciwu dołącza posłanka Paulina Matysiak.

Reaktywacja linii kolejowych w Polsce – trend czy konieczność?

Wspomniane plany likwidacji linii kolejowej pojawiły się w czasie, gdy w Polsce obserwujemy reaktywację wielu linii kolejowych. Dla posłanki Matysiak likwidacja linii kolejowej na rzecz ścieżki rowerowej to krok wstecz. Zwraca uwagę na fakt, że można budować ścieżkę rowerową obok linii kolejowej, nie niszcząc jej, a dodatkowe koszty są akceptowalne wobec korzyści przyszłego połączenia kolejowego.

Kolej vs. ścieżka rowerowa – czy to musi być wybór?

Kolej jest uważana za środek transportu ekologiczny, szybki i komfortowy. Jednak posłanka nie neguje potrzeby tworzenia ścieżek rowerowych. Uważa je za zdrową formę przemieszczania się i cenne dla samorządów. Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego miejsca dla obu środków transportu.

Perspektywy dla Wielkopolski

Matysiak podkreśla, że region Wielkopolski już zyskał na reaktywacji linii kolejowych, przywołując przykłady połączeń. Zwraca uwagę, że miasta takie jak Kościan, Grodzisk Wielkopolski czy Opalenica mogą w przyszłości korzystać z połączeń kolejowych dzięki rewitalizacji linii nr 376.

Podjęcie działań przeciwko likwidacji

Posłanka Paulina Matysiak, jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, zapowiada działania w obronie linii nr 376. Deklaruje podjęcie kroków w ramach swoich kompetencji, mających na celu przyszłą reaktywację połączeń kolejowych.

Skip to content