Jeszcze w 2020 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel przedstawił listę 79 projektów, które zakwalifikowały się do II etapu programu Kolej+. W lutym 2022 miał zakończyć się etap kwalifikacji złożonych przez samorządy dokumentów. W związku z tym posłanka Paulina Matysiak w marcu zapytała ministerstwo o kilka spraw związanych z programem.

Wyniki i harmonogram — kiedy?

Wśród postawionych przez parlamentarzystkę pytań znalazły się kwestie dotyczącego tego, kiedy pojawi się ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do realizacji, a także jaki będzie harmonogram i czy nie ma zagrożenia przekroczenia terminu (program ma być realizowany do 2028 roku). Istotną rzeczą, o którą pytała posłanka, jest też wpływ inflacji na możliwości realizacji programu w zaplanowanym kształcie.

MI: Prace toczą się zgodnie z harmonogramem

W odpowiedzi udzielonej na początku maja resort infrastruktury wskazuje, że program służy odbudowie połączeń kolejowych między miastami wojewódzkimi a miejscowościami z liczbą mieszkańców powyżej 10 tys. W związku z dużym zainteresowaniem podjęto decyzję o zwiększeniu puli dostępnych środków o 5,6 mld zł, dzięki czemu realizowane będą 34 projekty zamiast 17. Ministerstwo zapewniło, że realizacja programu jest zgodna z założeniami, a kolejne etapy formalne będą się odbywać w odpowiednim czasie. Resort nie odniósł się do pytań o potencjalne zagrożenia spowodowane wysoką inflacją.

Skip to content