Krytyczna analiza systemu transportu kolejowego w Polsce ujawnia szereg problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. W czerwcu posłanka Paulina Matysiak wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury interpelację, w której zwróciła uwagę na kluczowe obszary, które jej zdaniem potrzebują interwencji.

Nieużwane wagony i lokomotywy POLREGIO

W swoim piśmie podniosła wiele kwestii, takich jak problem nieużywanych wagonów i lokomotyw należących do POLREGIO, które nie są w pełni wykorzystywane. Matysiak podkreśliła również konieczność poprawy warunków przewozów w okresach szczytu, wskazując na potrzebę współpracy między POLREGIO a PKP Intercity. Przywołała również kwestię biletów kombinowanych, które umożliwiałyby podróżowanie różnymi typami pociągów.

Resort infrastruktury odpowiada

W odpowiedzi na interpelację posłanki, Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez POLREGIO. Wyjaśnia też, że z 34 wagonów typu Bmnopux (typ DBme) należących do POLREGIO, 19 sztuk nie jest eksploatowanych z powodu uszkodzeń lub niewłaściwego stanu technicznego. Dodatkowo, 58 lokomotyw jest obecnie nieużywanych.

Ministerstwo podkreśla, że POLREGIO uruchamia zestawy z klasycznymi wagonami tam, gdzie jest to zasadne, na przykład na trasie Gdynia — Hel. Co więcej, PKP Intercity jest otwarte na współpracę z POLREGIO, ale do tej pory nie doszło do żadnych konkretnych rozmów na ten temat.

Wyjaśnienie problemu z biletami kombinowanymi

Resort odniósł się również do kwestii biletów kombinowanych, wyjaśniając, że są one stosowane w POLREGIO dla pociągów kategorii REGIO, interREGIO lub superREGIO. Według Ministerstwa, nie istnieje techniczna możliwość przywrócenia biletu kombinowanego dla dwóch różnych kategorii pociągów.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że nadal monitoruje sytuację i podejmuje kroki w celu poprawy warunków przewozów w okresach szczytu. Zarówno POLREGIO, jak i PKP Intercity są zobowiązane do zwiększania liczby pociągów w szczycie sezonu letniego. W 2023 roku POLREGIO planuje uruchomienie dodatkowych połączeń na najbardziej popularnych trasach turystycznych.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content