W odpowiedzi na interpelację posłanki Pauliny Matysiak w sprawie zawieszenia autobusowego połączenia transgranicznego z powodu przedłużenia kontroli granicznych na granicy ze Słowacją, Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że decyzje takie należą do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Jak podkreślił resort, minister infrastruktury nie ma wpływu na ustalanie częstotliwości kursów transgranicznych przez samorządy.

Samodzielne decyzje samorządów

Ministerstwo zaznaczyło, że uruchamianie połączeń transgranicznych, w tym ustalanie częstotliwości kursów, jest samodzielną decyzją jednostek samorządu terytorialnego. Władze lokalne podejmują takie decyzje, biorąc pod uwagę swoje możliwości organizacyjne, finansowe oraz uwarunkowania zewnętrzne, takie jak wprowadzone kontrole graniczne.

Wsparcie resortu dla inicjatyw samorządowych

Choć Ministerstwo Infrastruktury nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje samorządów w tej kwestii, to deklaruje pozytywne nastawienie do działań jednostek uruchamiających nowe połączenia autobusowe, w tym transgraniczne. Resort wspiera takie inicjatywy m.in. poprzez udzielanie wyjaśnień w zakresie organizacji tego typu przewozów.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Samorządy mogą także liczyć na wsparcie finansowe ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak wyjaśniono, z Funduszu tego mogą być dofinansowywane również połączenia transgraniczne realizowane na odcinku krajowym. Dopłata może sięgać 3 zł do każdego wozokilometra przewozu użyteczności publicznej.

Granica przeszkodą dla transgranicznych kursów

W odpowiedzi Ministerstwa wspomniano również, że wprowadzone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej i ograniczenia w ruchu autobusów, mogły mieć wpływ na decyzję samorządu o zawieszeniu połączenia Bukowina Tatrzańska — Trstená. Sytuacja na granicy stanowiła zatem jedno z zewnętrznych uwarunkowań branych pod uwagę przez organizatora transportu.

Skip to content