Stan dróg dojazdowych do jednej z kutnowskich szkół już od dawna budzi kontrowersje wśród mieszkańców oraz społeczności szkolnej. Problem nie jest nowy, ale niewiele działań zostało dotąd podjętych. Czy zmieni się to w najbliższym czasie?

Pierwsze kroki w kierunku zmiany

Na początku roku posłanka Paulina Matysiak interweniowała w sprawie drogi zarówno w spółce PKP, która jest właścicielem części działek, po których przebiega droga, jak i u władz miasta Kutno oraz powiatu. Wskazywała na zły stan drogi, który stwarzał problemy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W odpowiedzi otrzymała informacje na temat prawnej sytuacji działek, na których droga się znajduje.

Zarówno Prezydent Kutna, Zbigniew Burzyński, jak i Starostwo Powiatowe w Kutnie, wyrażały wolę zajęcia się tematem po uregulowaniu spraw własnościowych.

Jedna z dróg już remontowana

Dobra wiadomość dla społeczności szkolnej to rozpoczęcie prac przy jednej z dróg, a konkretnie na działce o numerze 1054/25. Dzięki przekazaniu jej przez PKP S.A. w ręce powiatu kutnowskiego, droga wkrótce zostanie utwardzona. To ogromna ulga dla wielu osób i krok w dobrym kierunku. Posłanka w swoim liście wyraziła wdzięczność i doceniła podjęte działania.

Nadal wiele do zrobienia

Jednak sytuacja w odniesieniu do pozostałych działek (1054/15, 1054/14 i 1054/60) nadal budzi niepokój. Co ciekawe, PKP SA jest otwarte na przekazanie praw do działki 1054/15 powiatowi kutnowskiemu, lecz jak dotąd brak odpowiedzi ze strony samorządu.

Wobec powyższych kwestii, posłanka Matysiak postanowiła zwrócić się z serią pytań, aby dowiedzieć się, czy samorząd ma zamiar działać w sprawie remontu dróg na wymienionych działkach oraz, czy skierował już odpowiednie prośby do PKP S.A.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content