Niedawno informowaliśmy o tym, że posłanka Paulina Matysiak wystosowała apel do gmin powiatu kutnowskiego w sprawie podniesienia kwot ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Po publikacjach w mediach do parlamentarzystki dotarła informacja, że w gminie Bedlno strażacy nie otrzymali żadnych ekwiwalentów, a ich wysokość to tylko 2 zł za godzinę.

Posłanka prosi o wyjaśnienia

W związku z tymi informacjami Paulina Matysiak wysłała do wójta pismo, w którym zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w tej sprawie — podanie kwot i odpowiedniej uchwały, na podstawie której są przyznawane te ekwiwalenty. Posłanka pyta też, czy strażakom z OSP w Bedlnie były wypłacane jakiekolwiek kwoty i prosi o przesłanie listy akcji i szkoleń za ostatnie lata. Parlamentarzystka pyta również o to, czy planowane jest zajęcie się uchwałą podnoszącą wysokość ekwiwalentów.

Na odpowiedź na pismo wójt ma 14 dni.

Skip to content