W sierpniu do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęła interwencja posłanki Pauliny Matysiak w sprawie informacji o planowanym na listopad wydarzeniu, w czasie którego różni influencerzy i “celebryci” mają rywalizować ze sobą w spożyciu alkoholu. W piśmie posłanka pytała o działania PARPA w sprawie, a także ilość zgłoszeń jakie docierają do Agencji w podobnych sprawach.

Z odpowiedzi nadesłanej na początku września wynika, że PARPA podjęła działania w sprawie gali Alkomaster, jednak nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Pisma z prośbą o zwrócenie uwagi na galę trafiły do Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (gala ma być streamowana w internecie). PARPA zaleca monitorowanie wydarzenia i analizę przez wyżej wymienione organy czy w trakcie gali nie dochodzi do przestępstwa lub wykroczeń.

PARPA otrzymuje kilka do kilkunastu zgłoszeń o podobnych naruszeniach rocznie. W 2019 dyrektor zgłosił 10 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa (7 zostało umorzonych), a w 2020 było 7 zawiadomień (5 w toku, pozostałe umorzone lub odmówiono wszczęcia postępowania). W bieżącym roku na dzień 1 września PARPA złożyła 6 zawiadomień, z czego 5 jest obecnie w toku.

Skip to content