Do posłanki Pauliny Matysiak trafiło pismo samorządowców z powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego i sieradzkiego w sprawie podatków od środków transportowych. Wątpliwości lokalnych władz budzi fakt, że firmy transportowe płacą podatki od pojazdów tam, gdzie znajduje się siedziba firmy. Natomiast bazy i parkingi znajdują się często już na terenie gmin wiejskich. A to właśnie te gminy ponoszą główne koszty związane z działalnością tych firm — jak na przykład utrzymanie dróg — podczas gdy nie otrzymują za to należnych, zdaniem samorządowców, środków z podatków.

Jakie rozwiązania?

Władze samorządów zwróciły się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zmiany legislacyjne, które dałyby środki z podatków również poszkodowanym gminom wiejskim. Pismo, które trafiło do biura poselskiego, skłoniło posłankę Paulinę Matysiak do zwrócenia się w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, który ówcześnie kierował resortem. Parlamentarzystka napisała interpelację z pytaniami o możliwość postulowanych zmian w przepisach.

MF: Zmian legislacyjnych nie będzie

W odpowiedzi na interpelację parlamentarzystki resort finansów wyjaśnia, że ze względu na to, że opodatkowaniu podlegają pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy, a transport osób i towarów zakłada przemieszczanie się, nie ma możliwości zmiany przepisów odpowiadającej postulatom. Obecne przepisy są zgodne z prawem unijnym oraz Konstytucją, a postulowane nowelizacje mogłyby ten stan rzeczy zmienić.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content