Sprawa gminy Jeziorany w województwie kujawsko-pomorskim i połączeń autobusowych m.in. do Olsztyna znalazła swój dalszy ciąg. Po tym jak posłanka Paulina Matysiak wystosowała na początku lipca pismo do Burmistrza z pytaniami na temat podejmowanych działań zaradczych, przyszła zdawkowa odpowiedź zawierająca rozkłady jazdy przewoźników komercyjnych wraz informacją, że zaspokajają oni potrzeby mieszkańców gminy.

W związku z brakiem odniesienia się do pozostałych wątpliwości posłanki, Burmistrz otrzymał w ostatnich dniach kolejne pismo interwencyjne. Posłanka Matysiak pisze w nim, że prywatni przewoźnicy zapewniają transport z samych Jezioran, natomiast mieszkańcy gminy, zamieszkali w Krokowie i Dercach są już transportu zbiorowego pozbawieni.

– Docierają do mnie głosy, że wbrew zapewnieniom Burmistrza, mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, jak działa transport publiczny w ich gminie. Domagają się uruchomienia komunikacji na terenie gminy, która umożliwiłaby przemieszczanie się między Jezioranami, a innymi miejscowościami gminy, zwłaszcza tymi, które położone są w największym oddaleniu od Jezioran – mówi posłanka.

Wśród pytań do Burmistrza ponownie pojawiły się kwestie tego, jakie działania podejmował dla uruchomienia transportu publicznego, ale równie dotyczące współpracy z sąsiednimi samorządami i informacji o tym, jaki przewoźnik obsługiwał połączenia w czasie roku szkolnego. Na odpowiedź Burmistrz Jezioran ma 14 dni.

Skip to content