W ostatnim czasie w mediach kilkukrotnie pojawiały się informacje o problemach ze znalezieniem chętnych do szczepień. Jak wynika z dostępnych danych, Polska znajduje się sporo poniżej średniej europejskiej jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia grup wiekowych, w tym w szczególności seniorów, najbardziej narażonych na poważne powikłania. 5 maja 2021 r. Minister Zdrowia wystosował pismo do poradni POZ z prośbą o działania zachęcające osoby po 60. roku życia do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Niestety wśród tej grupy nadal wiele osób jest nastawionych jest negatywnie lub sceptycznie do szczepień.

W związku z tą sytuacją, postanowiłam zadać Ministrowi Zdrowia kilka pytań:

  1. Czy widoczne są już efekty skierowania pisma do Realizatorów Świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej? Ilu realizatorów świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej skontaktowało się ze swoimi pacjentami w celu przeprowadzenia rozmowy dotyczącej korzyści ze szczepień przeciw COVID-19? Z iloma pacjentami w wieku 60+ przeprowadzono takie rozmowy?
  2. Czy w maju i czerwcu 2021 r. zwiększyła się liczba seniorów zapisujących się na szczepienie przeciwko COVID-19? Proszę o przedstawienie danych dotyczących liczby osób w wieku 60+, które zostały zaszczepione w 2021 roku, z podziałem na miesiące.
  3. Obecnie młode osoby – szesnasto- i siedemnastoletnie mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19, jednak wielu seniorów nie zostało jeszcze zaszczepionych. Czy w przypadku chęci przyjęcia szczepionki przez seniora, zostaje on zapisany na szczepienie w pierwszej kolejności?
  4. Czy wiek osoby, która chce zapisać się na szczepienie ma znaczenie przy przydzielaniu terminu i wyborze preparatu, którym ma być zaszczepiona?

Liczę, że udzielone odpowiedzi poprawią nasz stan wiedzy o problemie i pozwolą na znalezienie rozwiązań, być może w ramach prac Komisji Polityki Senioralnej.

Skip to content