Mieszkańcy gminy Bedlno skarżą się na działalność przychodni NZOZ „INTER-MED” w Bedlnie, której działalność w czasie trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znacznie się pogorszyła. Jak mnie poinformowano lekarze nie chcą realizować wizyt domowych, natomiast badania w gabinecie, podczas tradycyjnej wizyty, są w ocenie pacjentów wykonywane bardzo pobieżnie. W wielu przypadkach lekarz zupełnie rezygnuje z badania, nie chcąc nawiązywać kontaktu fizycznego z pacjentem.

W dodatku, chcąc zamówić wizytę domową, do chorego, który jest osoba leżącą, rodzina jest zmuszona wzywać lekarz prowadzącego praktykę prywatną, ponieważ lekarze zatrudnieni w przychodni „INTER-MED” odmawiają realizacji takich wizyt. W placówce leczy się większość mieszkańców gminy Bedlno, z uwagi na dogodne położenie placówki, dlatego też ważne jest aby świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej były tam realizowane na należytym poziomie.

W związku z tymi informacjami napisałam pisma do kierownictwa przychodni oraz dyrektora NFZ z następującymi pytaniami:

  1. Jak wyglądała praca wymienionej wyżej placówki w czasie pandemii od 01.01.2021 do chwili obecnej? Jakie wprowadzono zasady obsługi pacjentów?
  2. Ilu teleporad udzielili lekarze pracujący w przychodni od 01.01.2021 do chwili obecnej?
  3. Ile wizyt tradycyjnych odbyło się w placówce od 01.01.2021 do chwili obecnej?
  4. Ile wizyt domowych odbyli lekarze zatrudnieni w przychodni w okresie od 01.01.2021 do chwili obecnej?
Skip to content