Otrzymałam informację, że jeden z uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie (województwo kujawsko-pomorskie) został skreślony z listy uczniów, gdyż miał wyłączoną kamerę na zajęciach. Najprawdopodobniej nie włączał jej, ponieważ miał zbyt wolny Internet. Kuratorium Oświaty z Bydgoszczy poprosiło panią dyrektor o wyjaśnienie sprawy i po otrzymaniu odpowiedzi uznało, że nie znalazło żadnych nieprawidłowości w postępowaniu placówki.

Poprosiłam o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie szkoła ma prawo skreślić z listy uczniów ucznia, który ma na zajęciach wyłączoną kamerę?
  2. Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki dysponuje danymi na temat dostępu do sprzętu elektronicznego i Internetu wśród uczniów?
  3. Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki wystosowało jakieś wytyczne do dyrektorów szkół odnośnie wymagań względem ucznia na czas trwania zdalnego nauczania?

Skip to content