Mieszkańcy Kutna i powiatu kutnowskiego zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję, w związku ze złą organizacja pracy i brakiem poszanowania pacjentów w laboratorium przy ul. Sienkiewicza 16 w Kutnie.

Osoby oczekując na badania krwi są zmuszone po kilka godzin stać na dworze w kolejce. Pacjenci nie otrzymują informacji, ile osób jest w stanie przyjąć punkt pobrań, w związku z czym czekają na mrozie od rana do godziny 11:00, po czym otrzymują informację, że pani pielęgniarki już nie ma i są odsyłani do domu. Wśród osób oczekujących są dzieci, ludzie starsi i schorowani, poza tym zimowa aura i mrozy nie sprzyjają oczekiwaniu na dworze. Przemarznięte osoby wchodzą do przedsionka, aby się ogrzać, jednak są stamtąd wypraszani, ze względu na pandemię koronawirusa i związany z nią reżim sanitarny. Każdego dnia kilka lub kilkanaście osób po 2 godzinach stania na mrozie jest odsyłanych do domu. Są zmuszone przyjść innego dnia i znów czekać w kolejce.

Zaapelowałam o zmianę organizacji pracy laboratorium oraz zwróciłam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy wpływały do Państwa skargi dotyczące pracy laboratorium przy ul. Sienkiewicza 16 w Kutnie?
  2. Jakie kroki zamierzają Państwo podjąć aby usprawnić pracę laboratorium?
  3. Czy istnieje możliwość określenia liczby pacjentów, jaką jednego dnia może przyjąć laboratorium oraz udzielania bieżącej informacji na ten temat, aby osoby nadliczbowe nie musiały niepotrzebnie stać kilka godzin w kolejce?
  4. Czy praktyki stosowane w laboratorium przy ul. Sienkiewicza w Kutnie są stosowane także w innych podlegających Państwu laboratoriach? W jaki sposób inne laboratoria rozwiązały tego typu problemy organizacyjne?
Skip to content