W połowie listopada zapytałam Marszałka Województwa Łódzkiego o możliwość nawiązania współpracy i uzyskania pomocy od naszych zachodnich sąsiadów. W sytuacji, w której brakuje personelu, ale także specjalistycznego sprzętu, który mógłby uratować życie wciąż rosnącej liczbie chorych, warto skorzystać z każdej oferty pomocy i nawiązywać współpracę nie tylko z instytucjami w Polsce, ale także za granicą. Ze szczegółami interwencji można zapoznać się w artykule.

Na moją interwencję odpowiedział Sekretarz Województwa Łódzkiego, Ireneusz Krześnicki: “deklaruję podjąć każdą inicjatywę, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców”. Kończy jednak stwierdzeniem: “nie dostrzegamy konieczności, by występować o pomoc zagraniczną”.

Z całością pisma można zapoznać się poniżej:

Skip to content