Mnóstwo rodzin wielodzietnych w Warszawie korzysta z przysługującego im biletu rocznego. Do ubiegłego roku, aby otrzymać taki bilet należało złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem rozliczenia podatkowego. Niestety w tym roku wymogi niezbędne do przedłużenia ważności lub otrzymania takiego biletu zmieniły się na niekorzyść osób, które mają do niego prawo. Mieszkańcy Warszawy w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego otrzymują informację, że niezbędne są pełne dane i podpisy starszego – dorosłego już rodzeństwa oraz przedstawienie pełnego rozliczenia PIT za 2019 rok i Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Nowe wymogi związane z korzystaniem z biletu rocznego dla rodzin wielodzietnych mieszkających w Warszawie są działaniem na szkodę mieszkańców, ponieważ nie zawsze jest możliwość uzyskania podpisu dorosłego rodzeństwa. W przypadku, gdy rodzeństwo studiuje w odległym mieście lub za granicą albo z innych przyczyn nie może złożyć podpisu, młodsi członkowie rodziny nie mogą skorzystać z biletu rocznego. Ponadto w okresie pandemii koronawirusa, procedury administracyjne powinny być upraszczane, tymczasem wprowadzone w tym zakresie zmiany tylko komplikują mieszkańcom Warszawy załatwianie spraw związanych z uzyskaniem biletu rocznego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Co spowodowało zmianę przepisów dotyczących ubiegania się o bilet roczny dla rodzin wielodzietnych?
  2. Ile rodzin w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku skorzystało z biletu dla rodzin wielodzietnych?
  3. Ile rodzin w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku skorzystało z biletu dla rodzin wielodzietnych?
Skip to content