W odpowiedzi na niedawną interpelację posłanki Pauliny Matysiak dotyczącą dalekobieżnych połączeń przez Śląsk Cieszyński, Ministerstwo Infrastruktury nie przedstawiło konkretnych planów aktualizacji obowiązującego Planu Transportowego. Trwa co prawda weryfikacja parametrów określonych w dokumencie, jednak nie wiadomo, czy jego zmiana będzie konieczna już w tym roku. Ewentualna aktualizacja może zostać uwzględniona w ramach prac nad Horyzontalnym Rozkładem Jazdy.

Odbudowa linii 190 tylko na potrzeby połączeń regionalnych

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego mogą liczyć na odbudowę i elektryfikację linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała. Projekt ujęty jest w Programie Kolej+ do 2029 roku i ma umożliwić uruchomienie bezpośrednich połączeń z Cieszynem do Bielska-Białej i dalej do Krakowa. Jednak wykorzystanie tej trasy, a także linii na terytorium Czech nie jest planowane dla ruchu dalekobieżnego PKP Intercity w ramach obecnego Planu Transportowego Ministra.

Bez nadziei na bezpośrednie połączenie z Warszawą

Ministerstwo poinformowało, że do 2029 roku nie są planowane nowe dalekobieżne połączenia PKP Intercity na trasie Cieszyn — Warszawa. Mimo licznych apeli mieszkańców regionu, władze nie przewidują na razie uruchomienia takiej relacji.

Oczekiwania mieszkańców wciąż nierozwiązane

Interpelacja posłanki Matysiak pokazuje, że potrzeby komunikacyjne Śląska Cieszyńskiego nadal nie są w pełni zaspokajane. Mieszkańcy oczekują lepszych połączeń dalekobieżnych, zwłaszcza z Warszawą, jednak na razie ich postulaty nie znalazły odzwierciedlenia w planach Ministerstwa Infrastruktury. Pozostaje mieć nadzieję, że głos regionu zostanie wzięty pod uwagę przy kolejnych aktualizacjach Planu Transportowego.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content