Wrocławski Węzeł Kolejowy to temat, który wraca jak bumerang w kontekście rosnących potrzeb rozwijającego się miasta i regionu. W czerwcu br. posłanka Paulina Matysiak wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury interpelację, która stawia pytanie o przyszłość kolejowych inwestycji we Wrocławiu. Odpowiedzi udzielone przez resort rzucają nieco światła na plany i wyzwania, z jakimi mierzy się modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Studium wykonalności – pierwszy krok do modernizacji

Jak informuje w odpowiedzi ministerstwo, w 2019 roku PKP PLK S.A., PKP S.A., samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Miasta Wrocław podpisali list intencyjny dotyczący rozwoju wrocławskiej infrastruktury kolejowej. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności dla kluczowych odcinków linii kolejowych. Ich zakończenie zaplanowano na koniec 2023 oraz 2024 roku. Studium to ma wytyczyć kierunki rozwoju i stanowić podstawę do kolejnych etapów planowania.

Inwestycje na horyzoncie – co przyniesie przyszłość?

Planowane zmiany obejmują rozbudowę estakady przy Wrocławiu Głównym, dobudowę toru na Towarowej Obwodnicy Wrocławia oraz uruchomienie regularnych przewozów pasażerskich. Według informacji podanych przez resort infrastruktury, analizowane są również propozycje włączenia węzła wrocławskiego w linie kolejowe nr 85 i 86, co mogłoby wpłynąć pozytywnie na komunikację regionalną i krajową.

Kolej miejska – przyszłość komunikacji Wrocławia

Szczególnie interesującym projektem jest budowa bazowej infrastruktury dla Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, która ma na celu poprawę połączeń na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Przewiduje się odbudowę stacji Wrocław Świebodzki oraz budowę drugiego toru w kierunku Muchoboru. Projekt ten, o wartości ok. 216 mln zł, ma rozpocząć się w 2023 roku i potrwać do 2029 roku.

Finansowanie i realizacja – wyzwania i możliwości

Chociaż projekty modernizacyjne są umieszczone na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego, ich realizacja wciąż jest możliwa. Według informacji przesłanych za pośrednictwem ministerstwa, PKP PLK S.A. podkreśla, że priorytetyzacja projektów zależy od ich zaawansowania i dostępności finansowania. Niemniej, nieumieszczenie na liście podstawowej nie wyklucza ich realizacji w przyszłości.

Wrocław nie jest sam – porównanie z innymi miastami

Wrocław, podobnie jak Warszawa, Poznań czy Kraków, przygotowuje się do rozbudowy swojego węzła kolejowego. Proces ten jest wieloletni i wymaga starannego planowania. Jako przykład posłużyć może Warszawski Węzeł Kolejowy, gdzie od początku prac studialnych do rozpoczęcia budowy minęło 13 lat.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content