Zieleń w polskich miastach odgrywa niezwykle istotną rolę – drzewa nie tylko produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, ale latem obniżają też temperaturę w rozgrzanych betonowych dżunglach. Badania naukowe potwierdzają, że obecność roślinności pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców.

Jemioła zagraża drzewom

Jak zwraca uwagę posłanka Paulina Matysiak w interpelacji skierowanej do ministerstwa klimatu i środowiska, coraz częściej w polskich miastach obserwuje się nadmierne rozprzestrzenianie się jemioły pospolitej – pasożytniczej rośliny atakującej drzewa. Jemioła, choć uznawana przez niektórych za symbol pokoju i miłości, stanowi poważne zagrożenie dla drzew. Pasożytnicza roślina wysysa z pnia wodę i sole mineralne, co w perspektywie kilkunastu lat może doprowadzić do obumarcia drzewa. Problem dotyczy też coraz częściej także terenów wiejskich i lasów.

Susza pogarsza sytuację

Sytuację drzew, szczególnie w miastach, pogarszają coraz częstsze susze, które utrudniają im pobieranie wody i walkę z pasożytem. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, w najbliższych dekadach może dojść do masowego obumierania drzewostanu w polskich miastach i lasach.

Czas na działanie

Posłanka pyta ministerstwo czy prowadzi monitoring zjawiska i opracowanie programu wsparcia dla samorządów w walce z jemiołą. Jej zdaniem należy jak najszybciej zająć się problemem, aby uchronić miejską zieleń, która ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w polskich miastach.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content