20 kwietnia w Kutnie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach. Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pojawili się na niej przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści, w tym posłanka Paulina Matysiak. Po przemówieniach wszyscy goście złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Miejsce uroczystości było nieprzypadkowe — przy ul. Mickiewicza w Kutnie na terenie dawnej cukrowni znajdowało się getto, do którego przesiedlono 8 tys. ludzi. Getto zlikwidowano w 1942 r., a pozostałą ludność wywieziono do obozu zagłady.

Zdjęcia: Panorama Kutna

Skip to content