Posłanka Paulina Matysiak, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, napisała do ministerstwa zdrowia oraz klimatu i środowiska w sprawie jakości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych. Na oddziaływanie szkodliwych pyłów w powietrzu szczególnie narażeni są seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.

Wymogi środowiskowe dla uzdrowisk?

Parlamentarzystka zwraca uwagę, że seniorzy są dużą grupą korzystającą z uzdrowisk, w związku z czym powinno się zwracać większą uwagę na to, czy spełniają swoją funkcję, szczególnie w okresie grzewczym.

Paulina Matysiak pyta w piśmie do resortów o to, czy miejscowości uzdrowiskowe muszą spełniać określone wymogi środowiskowe i czy w ostatnim czasie jakość powietrza była w nich monitorowana. Posłanka chciałaby również wiedzieć, jakie działania podejmuje rząd w sprawie zmniejszania zanieczyszczenia powietrza w trosce o dobro kuracjuszy.

Ciechocinek czy Smogocinek?

Niektóre polskie miasta znajdują się w światowej czołówce przekraczania norm zanieczyszczenia. O alarmującym stanie powietrza w Polsce, szczególnie jesienią i zimą, od lat informują aktywiści m.in. z Polskiego Alarmu Smogowego. Niechlubnym przykładem może być Ciechocinek, gdzie wartość rakotwórczych pyłów w okresie grzewczym jest znacznie przekroczona.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content