Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa “Strzał w 10”, które prowadzi w Olsztynie niepubliczne przedszkole i szkołę dla niepełnosprawnych dzieci, walczy o możliwość dzierżawy sąsiadującej z dotychczasową siedzibą działki. Prezydent Miasta odmówił stowarzyszeniu argumentując, że teren przeznaczony jest na sprzedaż, a plan miejscowy nie pozwala na wykorzystanie działki w sposób, jaki planuje organizacja.

W sprawę włączyła się posłanka Paulina Matysiak – napisała pismo do Prezydenta Miasta z pytaniami o powody odmowy, stanowisko radnych miasta oraz możliwą pomoc dla stowarzyszenia.

Stowarzyszenie chce rozszerzyć działalność o dodatkowe dwie klasy, ale w obecnie zajmowanym budynku brakuje miejsca na dodatkowe sale lekcyjne.

Stowarzyszeniu “Strzał w 10” zależało na wydzierżawieniu działki lub nabyciu jej w trybie bezprzetargowym z bonifikatą. Pomimo
wsparcia członkini Rady Miasta Pani Marty Kamińskiej, Prezydent stanowczo odmówił. Z moich informacji wynika, że udział Stowarzyszenia w przetargu nie jest możliwy ze względu na brak środków finansowych
– mówi posłanka.

Prezydent niedawno wyraził zgodę na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym działki dla parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka na cele duszpastersko-sakralne. Oburzające jest, że Prezydent w jednych przypadkach wdraża procedurę bezprzetargową, a w innych- w których jej zastosowanie byłoby uzasadnione dobrem społecznym – jej odmawia. Szkoda, że na decyzji tej ucierpią dzieci, które przy odrobinie dobrej woli władz mogłyby uczęszczać do większej i bardziej nowoczesnej placówki, dostosowanej specjalnie do ich potrzeb – dodaje Paulina Matysiak.

Stowarzyszenie od 2013 roku prowadzi Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi “Dziecięce Marzenia”, a od 2015 roku
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi “Razem”. Do placówek tych uczęszczają w większości dzieci niepełnosprawne, ale nie tylko z zespołem Downa. Są tu także dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją ruchową, zespołem FAZ. Poza tym uczą się tu dzieci z rodzin zastępczych oraz zagrożonych wykluczeniem. Szkoła nie pobiera czesnego od rodziców dzieci. Opłaty za przedszkole wynoszą od 20 do 50 zł, przy czym dzieci z orzeczeniem są z tych opłat zwolnione.

Skip to content