Szerokim echem w województwie odbiła się informacja o nabyciu udziałów w krośniewickim Zakładzie Usług Komunalnych przez Archidiecezję Łódzką. Sprawą zainteresowała się posłanka Paulina Matysiak i skierowała do Burmistrz Krośniewic, Katarzyny Erdman, pismo z pytaniami na temat sprawy.

14 lipca do biura poselskiego trafiło pismo z odpowiedzią. Pani Burmistrz zwraca w nim uwagę, że sprawa została zmanipulowana przez jej przeciwników politycznych i w rzeczywistości nie doszło do sprzedaży udziałów w spółce komunalnej, ale do jej dokapitalizowania. Archidiecezja Łódzka nabyła udziały o wartości 3 000 000 zł, ale były to nowe udziały i do żadnego przejęcia kontroli nad spółką nie doszło – jako dowód przekazała również zawartą umowę (link do dokumentu poniżej). W związku z tym zgoda Rady Miasta, wymagana w przypadku zbycia udziałów, nie była potrzebna.

Wedle umowy Gmina wciąż ma kontrolę nad spółką z racji uprzywilejowania głosów przypadających jako udział. Pieniądze z transakcji trafiły na konto ZUK i zostaną wykorzystane do inwestycji. Jak twierdzi Burmistrz Krośniewic, transakcja przynosi same zyski gminie – umożliwi obniżenie kosztów odbiorów odpadów i czerpanie korzyści z dywidend.

PLIK ZE SKANEM POROZUMIENIA W SPRAWIE OBJĘCIA UDZIAŁÓW:

Skip to content