Trwająca od ponad roku pandemia koronawirusa stała się szczególnie uciążliwa dla bibliotek oraz mieszkańców, którzy na co dzień korzystali z ich oferty. Czytelnicy zostali pozbawieni możliwości swobodnego wybierania książek wśród regałów, a biblioteki musiały szukać różnych sposobów, żeby kontynuować działalność. Szczególną popularność zyskało wcześniejsze zamawianie książek przez czytelników i ich odbiór w bibliotece. W niektórych miastach eksperymentowano z dowozem książek dla osób nie mogących samodzielnie po nie przyjść. Biblioteki prowadzące dodatkowo szerszą działalność kulturalną zmuszone były przenieść działania do Internetu, gdzie w formie online organizowano np. spotkania autorskie.

Temat bibliotek, z racji doświadczenia zawodowego jest mi szczególnie bliski, dlatego postanowiłam sprawdzić jak wygląda działalność bibliotek w regionie w tych trudnych czasach. Do bibliotek trafiły pisma, w których zadałam kilka pytań:

  1. Jak wyglądała oferta Państwa biblioteki od początku 2020 roku do chwili obecnej?
  2. Jakie rozwiązania i inicjatywy wprowadzono dla czytelników na czas pandemii?
  3. Czy w czasie pandemii zaobserwowano spadek aktywności czytelniczej? Na jakim poziomie kształtowała się liczba odwiedzin czytelników i liczba wypożyczeń? Proszę o podanie danych za lata 2018-2020.
  4. Jakie koszty poniesiono w latach 2018-2020 na powiększenie księgozbioru i zakup nowych książek? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne lata.
  5. Jaką kwotę zaplanowano na zakup nowych książek na 2021 rok?

Po uzyskaniu odpowiedzi opublikuję podsumowanie.

Skip to content