6 maja 2021 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie naboru do projektu grantowego, w którym wydatkami kwalifikowanymi są między innymi dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach objętych zarządzeniem. Jeden z punktów dokumentu określa grupy zawodowe i wysokość kwot dodatku do wynagrodzeń dla każdej z tych grup. Niestety nie wszystkie grupy zawodowe zostały ujęte w wykazie.

W części dotyczącej pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów nie uwzględniono rehabilitantów i terapeutów zajęciowych. W części dotyczącej pracowników domów pomocy społecznej nie uwzględniono: fizjoterapeutów, opiekunek i opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych rehabilitantów, osób sprzątających oraz osób kuchenkowych. W grupie tej do otrzymania dodatku do wynagrodzenia wymieniono jedynie pielęgniarki i ratowników medycznych, choć w zakładach tych są zatrudnieni przedstawiciele wielu grup zawodowych.

Należy podkreślić, że w 2020 roku dodatki do wynagrodzeń w ramach grantu otrzymały wszystkie grupy zawodowe zatrudnione w zakładach opiekuńczych. W związku z tym wysłałam do Ministra Zdrowia interpelację, w której pytam dlaczego w grancie NFZ w 2021 roku nie uwzględniono dodatków do wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych, zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej i hospicjach oraz czy Ministerstwo zamierza podjąć kroki, żeby ten stan rzeczy zmienić w kolejnej edycji grantu. O udzielonej odpowiedzi poinformuję gdy tylko ją otrzymam.

Skip to content