W sierpniu posłanka Paulina Matysiak zapytała ministerstwo infrastruktury o wagony i lokomotywy stojące na bocznicy w Krzyżu, które potencjalnie mogłyby być wykorzystane przy brakach taborowych Polregio. Jednak odpowiedź, jaką otrzymała ujawnia kilka istotnych problemów w funkcjonowaniu przewoźnika. Co dokładnie dzieje się ze starą flotą?

Stare wagony odstawione na bocznicy

Odpowiedź udzielona przez przedstawiciela kancelarii premiera ujawnia, że wagony piętrowe serii B16mnopux, o które pytała parlamentarzysta, wyprodukowane w latach 1988-1989, zostały odstawione na bocznicy ze względu na ich zużycie lub poważne uszkodzenia. Mają być one zlikwidowane lub sprzedane.

Dodatkowo 19 wagonów tej samej serii, które choć nieeksploatowane, wymagają kosztownej modernizacji. Cena za prace remontowe i unowocześnienie jednego wagonu to około 8 mln zł brutto. Kwestią do rozważania jest dylemat: czy warto inwestować w modernizację, czy też lepiej zainwestować w nowy tabor?

Stare lokomotywy idą na złom?

Nie tylko wagony stanowią problem. Odstawione na stacji Krzyż lokomotywy serii SU45 również mają zostać zlikwidowane. Koszt przywrócenia jednej lokomotywy do eksploatacji wynosi aż 12 mln zł brutto. Stąd decyzja o ich sprzedaży i likwidacji. Z kolei lokomotywy serii SU42 również czekają na sprzedaż i likwidację, z uwzględnieniem braku możliwości ich dalszej eksploatacji.

Wykorzystanie lokomotyw w kolei regionalnej?

Według pisma skierowanego do posłanki, lokomotywy serii SU45 nie są zasadne do wykorzystania w ruchu regionalnym z uwagi na ich ciężką sześcioosiową konstrukcję. Istnieje więc jasne ograniczenie w zakresie ich wykorzystania, co utrudnia racjonalne zarządzanie flotą.

Pytania o Polregio

Ciekawym wątkiem pojawiającym się w piśmie do parlamentarzystki jest również fakt, że mimo wcześniejszego przyznania otwartego dostępu przez Urząd Transportu Kolejowego, Polregio nie uruchomiło połączeń na trasie Lublin—Białystok. Jako powody podaje się ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 i niemożliwy do przewidzenia wzrost kosztów działalności przewozowej.

Skip to content