Odkąd firma BARTER S.A. rozpoczęła prowadzenie składu węgla na terenie należącym do ECO Kutno Sp. z o.o. przy ul. Metalowej w Kutnie, mieszkańcy okolicy skarżą się na uciążliwy zapach tlącego się węgla unoszący się w powietrzu. Powodują go samozapłony węgla, do których często dochodzi na terenie składu.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że na terenie składu odbyły się działania kontrolne oraz, że specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Łodzi przeprowadzała badania, które miały na celu zmierzyć zawartość substancji niebezpiecznych w powietrzu. Substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu i życiu nie stwierdzono, jednak dym oraz sadze, które są tłuste i osadzają się na budynkach, oknach i samochodach, są bardzo dokuczliwe. Na uciążliwe sąsiedztwo składu węgla skarżą się nie tylko mieszkańcy miasta Kutna, ale także wsi Zawady, położonej w gminie Krzyżanów, jednak w bliskim sąsiedztwie składu. Domagają się oni, aby firma BARTER S.A. podjęła więcej działań mających na celu zapobieganie samozapłonom hałd węgla.

W związku z powyższym zwróciłam się do Prezydenta Miasta Kutna z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy podczas przeprowadzania czynności kontrolnych na składzie węgla przy ul. Metalowej w Kutnie wykryto nieprawidłowości dotyczące sposobu składowania węgla? Jeśli tak, to jakie?
  2. Czy podczas przeprowadzania czynności kontrolnych na składzie węgla przy ul. Metalowej w Kutnie wykryto nieprawidłowości administracyjne? Jeśli tak, jakie były zalecenia pokontrolne?
  3. Czy władze miasta Kutna podjęły działania zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania składu węgla przy ul. Metalowej na życie mieszkańców Kutna?
  4. Czy władze miasta Kutna prowadziły rozmowy z przedstawicielami firmy BARTER S.A. dotyczące dużej częstotliwości samozapłonów hałd węgla na składzie i sposobów zapobiegania im? Jeśli tak jakie poczyniono ustalenia?
Skip to content