W kwietniu posłanka Paulina Matysiak pytała minsterstwo infrastruktury o sytuację związaną z przewozem ukraińskiego zboża przez terytorium Polski. Transport zboża do portów eksportowych od początku wojny napotyka na wiele trudności. W odpowiedzi na interpelację posłanki Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło obecną sytuację w tym zakresie.

Problemy z taborem i infrastrukturą

Jak wynika z informacji podanych przez resort, PKP Cargo dysponuje obecnie 692 wagonami do przewozu zbóż, z czego 657 jest sprawnych technicznie. To jednak zdecydowanie za mało, by sprostać potrzebom. W dodatku, 135 wagonów Ugpps jest wyłączonych z eksploatacji ze względu na nieodpowiednie parametry.

Kolejnym problemem jest przepustowość infrastruktury kolejowej, która jest ograniczona z powodu licznych inwestycji. Choć PKP PLK udostępnia wszystkie linie, kluczowe znaczenie mają ograniczenia na odcinkach granicznych i terminalach przeładunkowych.

Problemy na przejściach granicznych

Jak wskazuje resort infrastruktury, główną trudnością na przejściach granicznych jest czas zajmowania torów przez pociągi, wynikający z procedur związanych z odprawą. Tylko część przejść jest przystosowana do przewozu towarów, np. Werchrata ze względu na brak punktu kontroli sanitarnej.

Działania dla usprawnienia transportu

W piśmie do parlamentarzystki ministerstwo zapowiada działania na rzecz zwiększenia przepustowości, zwłaszcza na odcinkach przygranicznych. Obecnie trwają prace modernizacyjne o wartości ok. 280 mln zł. Planowana jest m.in. przebudowa dworca w Przemyślu. Jednak tempo prac wciąż jest niewystarczające.

Choć podjęto już pewne kroki, wyzwań w transporcie ukraińskiego zboża wciąż jest wiele. Kluczowe są inwestycje w infrastrukturę, tabor i procedury graniczne. Tylko zintegrowane działania pozwolą wykorzystać potencjał transportu kolejowego i odciążyć drogi. Wymaga to jednak silnej koordynacji i zdecydowanych kroków ze strony rządu.

Całą odpowiedź przeczytasz na stronie Sejmu.

Wcześniejszy tekst: https://paulinamatysiak.pl/2023/04/19/transport-zboza-z-ukrainy-problemy-infrastrukturalne-przyczyna/

Skip to content