W ostatnich dniach dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje, dotyczące sytuacji osób bezdomnych, przebywających w schronisku dla bezdomnych w Konstantynowie Łódzkim.

Od roku przebywa tam 11 osób (wśród nich jest 1 kobieta), które są traktowane tak, jakby znajdowały się w więzieniu. Osoby te pozbawione są jakiejkolwiek swobody i wszelkich praw. Zgodnie z przepisami oddają one 35% przysługujących im zasiłków, rent i emerytur, jednak ośrodek nie zapewnia im nawet podstawowego minimum, jeśli chodzi o środki higieniczne. Oprócz papieru toaletowego i jednego wspólnego mydła w umywalni nie otrzymują nic. Nie mogą także korzystać z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ponieważ prąd w gniazdkach został wyłączony. Ponadto nie wolno im opuszczać ośrodka. Na papierosa mogą
wyjść raz na godzinę, a po zakupy tylko w poniedziałki i piątki, i tylko na godzinę.

W związku z powyższym zwróciłam się do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak wyglądają zasady reżimu sanitarnego, wprowadzone w schronisku dla bezdomnych w Konstantynowie Łódzkim na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2?
  2. Dlaczego osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych w Konstantynowie Łódzkim nie otrzymują wystarczającej ilości środków higieny osobistej? Proszę o przedstawienie wykazu zakupionych środków higieny osobistej w 1 kwartale 2021
    roku.
  3. Jak wygląda budżet schroniska dla bezdomnych? Proszę o udostępnienie planu finansowego na 2020 i 2021 r.
  4. Jak wygląda wykonanie planu finansowego schroniska dla bezdomnych? Proszę o udostępnienie sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz za I kwartał 2021 r.
  5. Jakie rozrywki kulturalne, towarzyskie i społeczne mają zapewnione osoby przebywające w schronisku?
  6. Czy w gniazdkach, przeznaczonych do korzystania dla osób przebywających w schronisku, został wyłączony prąd? Jeżeli tak, to dlaczego?
Skip to content