Otrzymałam odpowiedzi na pytania, z którymi ostatnio zwróciłam się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Na stronie internetowej placówki zamieszczony jest plan rozwoju na lata 2015-2020, w którym określono priorytetowe obszary rozwoju oraz cele strategiczne biblioteki. Ciekawiło mnie, w jakim stopniu udało się zrealizować założenia, skąd pochodziły środki na cel i jakie są wymierne, odczuwalne dla czytelników i pozostałych mieszkańców regionu kutnowskiego skutki realizacji planu.

Z odpowiedzi, którą otrzymałam, wynika, że nie zrealizowano głównego celu strategicznego, to znaczy nie rozbudowano i nie zmodernizowano biblioteki. Oferty przetargowe przekroczyły limit finansowy, Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zgodził się na odstąpienie od niego i wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dotację. Tym samym miasto nie otrzymało niezbędnych środków na planowaną inwestycję. Nie udało się również przeprowadzić konserwacji starodruków i zbiorów wydanych przed 1945 rokiem, a także integracji katalogów bibliotecznych poprzez wyszukiwarkę dla bibliotek gminnych.

Pomyślnie zakończyła się realizacja pozostałych celów placówki. Między innymi przyjęto plan szkoleń dla pracowników, uruchomiono esemesową usługę powiadamiania czytelników, wzmocniono współpracę ze środowiskami twórczymi czy zabezpieczono zbiory regionalne.

Zmiany udało się wcielić w życie dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników biblioteki, środkom własnym oraz wsparciu od sponsorów. Efekty już są odczuwalne. Po analizie potrzeb mieszkańców urozmaicono ofertę kulturalną, ułatwiono przeszukiwanie zbiorów (także dzięki katalogowi online) i wprowadzono nowe usługi, jak dostęp do e-booków czy gier mobilnych.

Mam nadzieję, że wsparcie, jakie otrzymuje kutnowska biblioteka pozwoli na skuteczny rozwój czytelnictwa w regionie oraz będzie sprzyjał pracy twórczej mieszkańców.

Skip to content